Tính đến ngày 29/09/2012 tiến độ các tòa như sau:

+ Tòa HHB: Thi công phần thô đến tầng 19

+ Tòa CT2A: Thi công phần thô đến tầng 18

+ Tòa CT2B: Thi công phần thô đến tầng 18

Hiện tại phần Thấp tầng của dự án đã hoàn thiện, bàn giao nhà và cấp xong Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (Sổ đỏ) cho khách hàng. Khách hàng nhận nhà sẽ được nhận sổ đỏ và bàn giao nhà ở trực tiếp từ chủ đầu tư.

Chung cư Tân Tây Đô

Nhà thấp tầng đã hoàn thiện

Chung cư Tân Tây Đô

Nhà thấp tầng đã hoàn thiện

Chung cư Tân Tây Đô

Nhà thấp tầng đã hoàn thiện

Chung cư Tân Tây Đô

Nhà thấp tầng

Chung cư Tân Tây Đô

Nhà thấp tầng

Chung cư Tân Tây Đô

Nhà thấp tầng

Chung cư Tân Tây Đô

Khu thấp tầng

Chung cư Tân Tây Đô

Khu thấp tầng

Liền Kề Tân Tây Đô

Nhà Liền Kề đã hoàn thành

Liền Kề Tân Tây Đô

Nhà Liền Kề đã hoàn thành

Liền Kề Tân Tây Đô

Nhà Liền Kề đã hoàn thành

Liền Kề Tân Tây Đô

Nhà Liền Kề

Liền Kề Tân Tây Đô

Nhà Liền Kề

Liền Kề Tân Tây Đô

Nhà Liền Kề

Liền Kề Tân Tây Đô

Nhà Liền Kề