CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THE MANOR CENTRAL PARK

I. CHÍNH SÁCH CHUNG

 1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 25/5/2019 đến khi có chính sách khác thay thế
 2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua nhà tại dự án The Manor Central Park.

II. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG (không có chính sách ưu đãi của Chủ đầu tư)

Tiến độ thanh toán Tỷ lệ thanh toán (tính trên Giá trị HĐMB đã bao gồm thuế GTGT) Thời hạn thanh toán
Đặt cọc 10% Ngay khi ký thỏa thuận đặt cọc
Lần 1 30% (đã bao gồm đặt cọc) Tại thời điểm ký HĐMB (trong vòng 07 ngày kể từ ngày đặt cọc)
Lần 2 10% Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 3 10% Trong vòng  60 ngày kể từ ngày thanh toán lần 2
Lần 4 10% Trong vòng  60 ngày kể từ ngày thanh toán lần 3
Lần 5 10% Trong vòng  60 ngày kể từ ngày thanh toán lần 4
Lần 6 10% Trong vòng  60 ngày kể từ ngày thanh toán lần 5, nhưng không sớm hơn ngày bàn giao nhà
Lần 7 15% Trong vòng  60 ngày kể từ ngày thanh toán lần 6
Lần 8 5% Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo đã hoàn thành thủ tục giấy chứng nhận

III. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

 1. Chính sách hỗ trợ lãi suất

a. Chính sách hỗ trợ lãi suất

 • Mức dư nợ vay để thanh toán trước hạn lên tới 70% giá trị HĐMB
 • Mức dư nợ vay CĐT hỗ trợ lãi suất không quá 65% giá trị HĐMB
 • Thời hạn vay vốn lên tới 20 năm, tính từ thời điểm khách hàng vay vốn
 • Lãi suất vay vốn và thời gian hỗ trợ: 0%/tháng trong suốt thời gian hỗ trợ lãi suất: 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Sau thời gian hỗ trợ lãi suất, lãi suất vay vốn theo quy định của ngân hàng cho vay.
 • Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng): Trong thời gian hỗ trợ lãi suất, tối đa không quá 12 tháng.
 • Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS: Theo quy định của ngân hàng cho vay

b. Tiến độ thanh toán và giải ngân

Tiến độ đóng tiền Tiến độ thanh toán Nguồn thanh toán
Bằng vốn tự có của khách hàng Ngân hàng giải ngân Hỗ trợ của CĐT
Đặt cọc 10% giá trị HĐMB 10% giá trị HĐMB
Lần 1: Ngay khi ký HĐMB (trong vòng 05 ngày kể từ khi đặt cọc khoản đầu tiên) Tối thiểu 30% giá trị HĐMB (đã bao gồm đặt cọc) Tối thiếu 30% giá trị HĐMB (đã bao gồm đặt cọc)
Lần 2: Trong vòng 07 ngày kể từ khi ký HĐMB Đến 95% giá trị HĐMB Lên tới 65% giá trị HĐMB HTLS theo quy định tại mục III.1.a
Khi nhận sổ đỏ 5% giá trị HĐMB 5% giá trị HĐMB

2. Chính sách Chiết khấu thanh toán

Khách hàng không tham gia Chính sách hỗ trợ lãi suất và có nhu cầu thanh toán sớm bằng vốn tự có so với tiến độ thanh toán thông thường (nêu tại mục II) được hưởng chiết khấu thanh toán như sau:

a. Khách hàng thanh toán bằng Vốn tự có toàn bộ 95% giá trị HĐMB trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ký HĐMB sẽ được hưởng mức chiết khấu 5% trên giá niêm yếu.

b. Khách hàng thanh toán nhanh từng phần sẽ được hưởng chiết khấu 10%/năm trên số tiền thanh toán sớm trên số ngày thanh toán sớm theo quy định tại HĐMB.

3. Chính sách ưu đãi đặc biệt

– Miễn phí 2 năm phí dịch vụ kể từ ngày bàn giao căn nhà.

IV. CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN THỨ 2 TRỞ ĐI

 • Chính sách dành cho Khách hàng mua căn thứ 2, thứ 3: Giảm 1% trên giá niêm yết của căn thứ 2, thứ 3.
 • Chính sách dành cho khách hàng mua căn thứ 4 trở lên: Giảm 2% trên giá niêm yết của căn thứ 4 trở lên.

V. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO PHÂN KỲ I TỪ NGÀY 23/5/2019 CHO TỚI KHI CÓ CHÍNH SÁCH MỚI THAY THẾ:

1. Chính sách chiết khấu chung:

 • Tặng bộ nội thất trị giá: 300.000.000VNĐ khi mua shophouse và Townhouse
 • Tặng bộ nội thất trị giá 500.000.000VNĐ khi mua Biệt thự song lập và các căn shophouse Platinum.

(Giá trị quà tặng đã bao gồm thuế VAT và có thể quy 90% giá trị quà tặng, trừ trực tiếp và HĐMB)

2. Chính sách chiết khấu đặc biệt: Theo danh sách đính kèm

VI. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

 • Khách hàng đã được áp dụng chính sách bán hàng khác nếu có thì sẽ không được áp dụng chính sách này.
 • Khách hàng áp dụng đồng thời chính sách quy định tại mục III.2 và mục IV thì giá trị HĐMB để làm căn cứ tính chiết khấu mua tại mục III.2 là giá trị sau khi trừ chiết khấu thương mại tại mục IV.
 • Khách hàng tại mục số IV nêu trên là cùng 01 khách hàng và/hoặc bố mẹ ruột, con ruột của khách hàng ký kết HĐMB căn đầu tiên.
Top